СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД
СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД
Ние сме

Българска фирма, която прозвежда и предлага на пазара семена, луковици, друг посадъчен материал и почвени смеси.

Разполагаме със складови наличности от...

Предлагаме доставка франко клиента... 
За нашата фирма

СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД със:
Седалище: гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 33 вх. Б, ап. 26
Удостоверение с изх. № 20130903114406/03.09.2013 г. на Агенцията по вписванията
Управител: Юзджан Февзиев Герджиков

Сортови семена-Преслав е директен вносител на семена и луковици от Холандия, Германия, Италия и други страни утвърдени производители на най-добрите продукти. Освен вносители сме и производители на опаковките и разфасовките, които предлагаме на пазара.
Поради тези причини можем да предложим най-добрите цени на едро на нашите клиенти.

Нашата фирмa разполага с няколко търговски обекта на територията на шуменска и Търговищка област:
База в гр. Велики Преслав, два магазина в гр. Шумен, магазин в гр. Търговище и магазин в гр. Омуртаг

Ние притежаваме нужните сертификати за да извършваме своята дейност:

1. Удостоверение издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието и храните за това, че СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ ООД е вписана в регистър на производители заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал под № 1103Т4701, том X, стр. 4701:

- За заготовка на: посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал;
- За заготовка (последващо разфасоване) на: посевен материал - зърнени, фуражни, зеленчукови, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури;
- За търговия на едро на посевен материал - зърненеи, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови култури, картофи, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури и посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал и търговец на дребно на посевен материал - зърнени (малки опаковки по Наредба №21/30.06.2009 г.), фуражни и зеленчукови култури, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури и посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни, декоративни култури, овощен и лозов материал.

2. Разрешение издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието и храните на основание чл. 28, ал.1 оз Закона за поосевния и посадъчен материал и чл.9 от наредба за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал от 14.05.2004 г., както и възоснова на съответствие на приложената документация с изискваинията на нормативната уредба за този вид дейност.

Разрешението е за:
- заготовка на посадъчен материал - зеленчукови, медицински и ароматни декоративни култури, овощен и лозов материал;
- заготовка (последващо разфасоване) на посевен материал - зърнени, фуражни, зеленчукови, цвекло, медицински и ароматни, декоративни култури.

 
СОРТОВИ СЕМЕНА-ПРЕСЛАВ 2009